top of page

Manu's Aotearoa Journeys

New Zealand locations for the Journeys of Manu digital storytelling app

Map of digital storytelling app locations across New Zealalnd

Tāmaki-makau-rau (Auckland)

Ngāmotu (New Plymouth)

Opoutama (Cooks Cove)

Whitianga-a-kupe (Whitianga)

Whangamatā

Te Whanganui-a-Tara (Wellington)

Tāhuna (Queenstown)

Kā Roimata o Hine Hukatere (Franz Josef)

Waitohi (Picton)

Te Ika-a-Māui (North Island)

Te Waiponamu (South Island)

Kā Puna-karikari-a-Rākaihautū​ (Fiordland)

bottom of page