top of page
A Pacific voyager crosses the ocean beneath the night sky

Haere mai, akohia ngā kōrero tuku iho o ngā kaiwhakatere waka e tukuna ana i te reo Māori

A screenshot of an Augmented Reality experience in the Te Hekenga app. A portal into an AR world sits in the middle of the real world.
Te Hekenga App Icon

Whakamahia tēnei rauemi matihiko kia whakatōmenea ngā kōrero tuku iho mō Kupe.

Rapua ngā kōrero i te rauemi nei i hangaia ai e Te Pu-a-ngā Maara mō te marae o Te Māhurehure. Tūwhitia ngā kōrero hou me ngā wheako hou - ngā wheako ā-karu me ngā wheako ā-taringa - e marara ana puta noa i te whare o Te Taumata a Kupe, i a koe e hīkoi haere ana. Ki te kohi katoa koe i ngā kōrero matihiko, ka whiwhi ētahi kōrero hou e ngaro ana.

Te Hekenga logo

An internet connection is required to use Te Hekenga. Data charges may apply.

bottom of page