top of page
illustration_wakaBuilding_edited.jpg

Kua kimi koe i!

Toki!

illustration_toolsSupplies.png

TE RAPUNGA

Te Tārai Waka

He mahi nui te tārai waka, he maha ngā tūmomo tikanga i whāia e ō tātou tūpuna kia pai te hanga. Ka tīpako i ngā rākau kaha, i ngā rākau teitei. Ka whakawātea i te whenua, ka karakia kia kore ai e hinga i ngā hau a Tawhiri. Ka whakaaro, ka wānanga, ka whakatakoto rautaki mō te mahi tārai, ā, ka tuku te tohunga i ngā karakia hiki tapu. Ka hinga ana te rākau, ka ūhia anō te tapu ki runga i ngā mahi tārai.

Te tārai waka
00:00 / 00:38

NGOHE 1: Rangahaua ngā kōrero mō Rātā me te Rākau Nui

 

Kia 25 meneti ki ia ākonga ki te rangahau i te kōrero mō Rātā me te rākau nui, ki te whakautu hoki i ngā pātai e whai ake nei:

  • I ahatia i te wā i tope a Rātā i te rākau nui?

  • Nā te aha i pērā ai?

  • Ko wai te tini o hakuturi?

  • He aha te mahi a te tini o hakuturi?

  • He aha te akoranga matua mai i te kōrero mō Rātā me te Rākau nui?

  • He aha te take i hiahia a rata ki te tope i te rākau nui?

 

NGOHE 2: Tukuna te kōrero mō Rātā

Whakawehea ngā ākonga kia 3 ngā rōpū. Kia 20 meneti ki ia rōpū ki te ohia manomano, ki te waihanga ki te tuku hoki i tētahi whakatauākī, pao, waiata, haka, whakaari rānei mō te kōrero o Rātā me te Rākau nui.

He rauemi hei taunaki i ngā akoranga mō te tārai waka

https://teara.govt.nz/en/te-aitanga-pepeke-the-insect-world/page-2

illustration_toolsSupplies.png
Te Hekenga logo

An internet connection is required to use Te Hekenga. Data charges may apply.

bottom of page